2017 – 2018

PŘÍŠTÍ SCHŮZKY    –   od 16.00 hod. v klubovně ve staré škole

kdo nepřijde, trénuje doma uzle na soutěž

19.1.

26.1

5.2.

12.2.

19.2.

 

přijďte všichni, kteří máte zájem se přidat k Mladým hasičům v Cheznovicích

soutěže 2018:

Uzlování Zaječov  17. ÚNORA

Pexeso – jaro

Noční soutěž – jaro

Plamen – jarní kolo – květen