Mimořádná událost 2016

10. března 2016 ocenil Hejtman Plzeňského kraje velitele SDH Cheznovice Aloise Stupku Cenou hejtmana za záchranu života v podobě bronzové pamětní medaile a šeku na 10.000,- Kč.

Výsledek obrázku pro alois stupka

Zachránce Alois Stupka z?Cheznovic.

 

 

Články k této události naleznete na níže uvedených odkazech:

http://pravednes.cz/StupkaAlois.profil

 

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/cena-hejtmana-plzenskeho-kraje-za-zachranu-zivota-2015