1903 – 2000

zakladajici clenove

Slovo hasič se objevilo již v roce 1834.  Malý Otův slovník naučný uvádí, že hasič je ten, kdo je způsobilý hasit oheň, nebo jej již hasí. Hlavním úkolem je záchrana lidí, zvířat a majetku a likvidace požárů za každého počasí a v jakoukoli denní dobu.

První český dobrovolný hasičský sbor vstoupil v platnost v roce 1864 po vypracování a schválení stanov ve městě Velvary. V následujících letech přicházely žádosti o zapůjčení stanov z mnoha měst.

Zakládajících členů bylo 10 a to:   Abraham Veiss               Kříž Matěj       

                                                            Hausner Jan                    Huml Josef    

                                                            Karásek Jan                    Huml Josef   

                                                            Kerbl Emanuel                Hrabák Josef   

                                                           Huml František                Borovička Jindřich

Prvním předsedou byl Hrabák Josef, rolník, čp. 1, jednatelem Hauzner Alois čp. 6, velitelem a pokladníkem Karásek František čp.47. Přihlášeno bylo lO zakládajících členů, 8 přispívajících a l6 činných.

A co tomuto vzniku předcházelo  se uvádí ve zprávě sepsané panem Františkem Karáskem čp. 47, který byl přímým pamětníkem a dlouholetým členem sboru. Ve zprávě je uvedeno, že na podzim 1898 vypukl požár v usedlosti a hostinci Tomáše Antoše a vyhořely tehdy čtyři statky a tři chalupy č.p. 11, 12, 13. 14, 23, 62 a 64.  Po ohni se o tom dlouho hovořilo a občanstvo dožadovalo se zakoupení stříkačky nové a založení hasičského sboru. V únoru 1903  vypukl požár znova. Bylo to na popeleční středu večer v drevěné stodole p.Moulise při silnici.  Oheň vypukl v devět večer a brzy se  rozšířil, zvláště vlivem větru na usedlosti Humla Jana 4l, Beldíka Jana 42, Hasmana Václava 6O, Štochla Aloise 43, které byly většinou dřevěné. V té době nastala příhodnější doba pro ty, kteří hájily myšlenku zakoupení stříkačky a založení sboru

Po založení sboru začala horečná práce všech a pan Karásek dále vzpomíná  na chvíle, kdy zazněla hasičská trubka svolávající na cvičení. S jakou chutí a radostí všemu se učili a měli spočátku velké obtíže, neboť žádný z nich nic neznal, ale chuť a vůle  zmohly všechno. Základem byla hasičská knihovna a pak hasičská škola župní, kterou navštěvovali v Hořovicích.  Že byla zakoupena stříkačka a založen sbor, projevilo se v obci několikrát, při vypuknutí ohně v dalších letech, kdy zásahem sboru vždy byl oheň lokalizován na míru nejmenší a tím zmenšeny  škody. Působením a vlivem starosty Josefa Hrabáka, rozvíjel sbor všestrannou činnnost. Byl založen dramatický a divadelní kroužek, pořádány přednášky. Svoje věci udržoval a rozšiřoval sbor hlavně svépomocí, neboť  obec měla se o ně starati, ale nečinila tak.

 Nebylo ani dostatek pochopení a dobré vůle, zvláště v prvních letech trvání sboru. To vyvrcholilo v roce 1908, kdy sbor potřeboval doplniti různé věci a sám na to nestačil, žádal by  vřazena byla částka 25 kč do obecního rozpočtu, ale to bylo zamítnuto. Starosta Hrabák Josef svolal schůzi, uvedl co se stalo a hned na svou funkci starosty rezignoval. Po bouřlivé debatě rezignoval celý sbor a vše bylo dáno k dispozici obci. Různými vlivy OÚ, že bude vše poskytnuto co bude potřeba, byly vzaty nazpět všechny funkce a členstvo následovalo do jednoho. Starosta Hrabák Josef zastával funkci starosty 23 let tj. do roku 1926. Vždy se staral o sbor a o všechny jako otec. Ještě než odešel pro stáří ze sboru, nechal motorizovati za své peníze ruční stříkačku stříkačku v r.1928 Toto bylo požadováno od obce, ale bezvýsledně, proto se rozhodl starosta, že to udělá za své. V roce 1946 dostal sbor novou motorovou stříkačku PPS-8. Tato byla umístěna na dvoukolovém vleku a konstruována jako přívěs za automobil.

Po válce sbor přišel s návrhem na zakoupení automobilu. Snaha nezapadla a sbor se prvního automobilu dočkal v roce 1949. Byl to Praga-Grant, částečně upravený pro sbor. Tento sloužil do roku 1959, kdy ONV pro nás zakoupil Tatru 805 – valník a v roce 1972 vůz Tatra 805 – skříň.

fotka-122.jpgu Kačeny.jpg

oslavy v minulosti.jpg

             OSLAVY  VÝROČÍ  V  MINULOSTI

výročí-1.jpg

 

První požární zbrojnicí byl prostor pod základní školou, který našemu sboru sloužil do r. 1969. Poté MNV zakoupilo od pana Marka stodolu a bylo rozhodnuto tuto adaptovat na požární zbrojnici, neboť prostory pod školou byly již nevyhovující. S adaptací bylo započato v roce 1970. Hasičská  zbrojnice měla dvě garáže, sklad pohonných hmot a místnost se skříňkami, ve  kterých je uložena výstroj  každého člena zásahové jednotky. Pro sušení hadic byl vybudován sušák nejdříve u Andělů, poté před hasičskou zbrojnicí. V budově staré školy byla zřízena po roce 2001 klubovna sboru.

 

Obraz004.jpg

Vjezd do bývalé požární zbrojnice

chez-has-zbrojnice.jpg

Hasičská zbrojnice v 90. letech

budova-stare-skoly.jpg

V této budově se po roce 2001 nacházela klubovna SDH

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1984 byl založen oddíl mladých požárníků,  který pracoval pod vedením Jaroslava Langa a Zdeňka Šubrta. K velkému úspěchu místního sboru patřilo založení družstva žen v roce 1985. V tomto roce byl také zvolen nový výbor, jehož předsedou se stal Václav Štochl, který tuto funkci vykonával až do roku 2000. Mezi důležité akce konané v těchto letech patří jistě dálková doprava vody, které se zúčastnily 4 požární sbory. V roce 1988 sbor oslavil 85. výročí založení, při jehož příležitosti byla udělena krajská vyznamenání „Za zásluhy“ členům Václavu Štochlovi, Václavu Kasíkovi a Vilému Kocourkovi.

J.Lang se svými svěřenci

J. Lang se svými svěřenci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

společná fotografie z 90. let
společná fotografie z roku 1993
1993
1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998
1998

 

 

 

 

 

 

 

fotka-143

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1999 vzniklo nové družstvo mladých hasičů čítající asi 20 dětí ve věku od 6 do 12 let. Děti vedli Alois Stupka, Zdeněk Šubrt a Jiří Jindřich. Děti se zúčastnily soutěže Plamen 1999/2000 a svoje dovednosti předvedly na domácí půdě. Jarní kolo bylo spojeno s okrskovou soutěží dospělých a obě soutěže  probíhaly na louce za Cheznovicemi.

mladí hasiči z Cheznovic na jarním kole soutěže "Plamen"
Mladí hasiči z Cheznovic na podzimním kole soutěže „Plamen“ v roce 1999