Faktické informace

logo

Obec Cheznovice leží v jihovýchodní části Rokycanska, která patří do Plzeňského kraje. V jejím sousedství se nachází pohoří Brdy.

NAJÍT NA MAPĚ

Náš sbor byl založen v roce 1903 a v současné době členskou základnu tvoří  41 členů. Z toho asi jedna třetina členů je plně aktivní, zbývající se zapojují jen příležitostně, nebo patří pouze mezi přispívající členy. Jednotka je zařazena od r. 2016 do JPO III.

Mladí hasiči našeho sboru čítají 8 dětí.

Členové JSDH Cheznovice

Jméno Funkce  JSDH funkce  SDH
Frost Miroslav hasič, řidič CAS předseda SDH
Huml Jan hasič, NDT
Huml Josef hasič, NDT velitel JSDH
Jančík Václav hasič, NDT
Jindřich Jiří strojník, NDT, MP,VZD
Karlíček Milan hasič, NDT, řidič AVIA strojník
Stupka Alois strojník, řidič CAS, NDT, MP zást. vel. JSDH

Špaček Václav hasič, řidič AVIA
Štochl Václav strojník, řidič AVIA, MP evidenční
Šubrt Zdeněk hasič, NDT preventista
Tauš Martin strojník, NDT, MP jednatel
Tauš Miroslav hasič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDT – nositel dýchací techniky

MP   - obsluha motorových pil

VZD – velitel zásahového družstva

2008

 

Výbor SDH Cheznovice:

starosta:  Miroslav FROST

velitel SDH:   Alois STUPKA

zástupce velitele:  Jiří JINDŘICH

velitel JSDH:    Josef HUML

pokladník:   Šárka FROSTOVÁ

evidenční:   Václav ŠTOCHL

kulturní:      Michaela ŠUBRTOVÁ

kronikář:      Eva ŠUBRTOVÁ

preventista:     Zdeněk ŠUBRT

předseda revizní komise:  Alois STUPKA

členové:     Martin Štochl  a  Václav Štochl

ČLENSKÁ ZÁKLADNA – aktuálně má sbor 35 členů …..

VYBAVENÍ SBORU – sbor disponuje dvěmi výjezdovými vozidly …..

KONTAKTY – zde najdete kontakt na velitele a starostu

FOTOGALERIE

HISTORIE SBORU

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU