Ostatní důležité informace

Jak pomoci  . . .

Nejčastější chyby při poskytování první pomoci
http://www.uszsmsk.cz/Default.aspx?clanek=561 První pomoc – povinnost ze zákona
Lékárnička a její vybavení
Polohování při poskytování první pomoci
První pomoc při nejrůznějších úrazech a náhlých onemocněních
Základní desatero zachránce
Co všechno se může stát   aneb  Záchranná služba s humorem
Záchranný kruh

- integrovaný projekt, jehož cílem je zvýšení úrovně vzdělanosti a připravenosti veřejnosti i záchranářských subjektů v rámci složek IZS (první pomoc, krizové chování, mimořádné situace, interaktivní kurzy, varovné signály, …)

Příručka první pomoci pro děti