OCHRANA OBYVATEL

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM  je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Základní složky:

  • Hasičský záchranný sbor České republiky
  • Zdravotnická záchranná služba
  • Policie České republiky

Ostatní složky:
     – vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil a prostředky ozbrojených sil
– ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory
– ostatní záchranné sbory
– orgány ochrany veřejného zdraví
– havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
– zařízení civilní ochrany
– neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím

 

Ochrana obyvatel

  • Kniha „Co dělat když …“
  • První pomoc
  • Obecná bezpečnost
  • Ostatní

Příručka první pomoci určená především pro děti

První pomoc - stránky Záchranné služby

Záchranný kruh – dětem, mládeži i pedagogům (první pomoc, mimořádné situace, interaktivní kurzy, pomoc v krizi, rizikové chování, varovné signály a další)

Blog bezpečí - Kdokoliv z nás se může dostat do situace, kdy je na jeho správném rohodnutí závislé něčí zdraví či život …

Ty to zvládneš – poučná videa o tom, jak pomoci

.