29.10. 2017 – Výjezd na padlé stromy

V neděli 29. 10. v odpoledních hodinách vyjela jednotka s vozidlem CAS 30 Tatra na likvidaci vyvrácených stromů vlivem vichřice v okolí obce. Zásah trval cca 2,5 hodiny. Některé stromy blokovaly silnici. Jiné hrozily pádem, proto byly pokáceny a pomocí CAS odtaženy mimo silnici.

23000113_1572471896140503_5203560628646898608_o

22861818_1572472149473811_6915781342019529987_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. 2017 – Výcvik jednotky

Dne 3. 9. 2017 se jednotka zúčastnila výcviku na stavbu vzdouvací přepážky, který pořádal HZS Rokycany. Tento systém se může používat jak v případě povodní na ochranu majetku, tak i pro přehrazení toku při potřebě zřídit čerpací stanoviště u požáru. Po naplnění hladina dosahuje výšky 70cm a konstrukce je zcela samonosná, délka přepážky je 7 metrů a může se spojovat s dalšími až do potřebné délky.  Zkouška proběhla na Zbirožském potoce a hráz byla naplněna cca za 15 min.

 

25.8. 2017 – Výjezd k požáru ve Strašicích

Dnes před 19 hod. byla naše jednotka povolána k požáru průmyslové haly ve Strašicích. Na místo zásahu vyjelo 6 hasičů s CAS 30 Tatra a CAS 24 Š706. Po příjezdu již na místě zasahovala JSDH Strašice. Jednalo se o požár dřevěných modelů v hale slévárny. Naším úkolem bylo doplňování vody do CAS JSDH Strašice a také rozebírání shořelých modelů uvnitř objektu (zásah probíhal v dýchací technice). Na místo dále byla povolána jednotka  HZS Plzeň Košutka, HZS Rokycany a jednotky SDH Strašice a  Dobřív.

 

ČLÁNEK  „Požáry.cz“  ZDE

26.4. 2017 – Taktické cvičení v ChKO Brdy

Taktické cvičení na cílové ploše Kolvín v CHKO Brdy obsahovalo i simulaci výbuchu munice

26. dubna 2017 proběhlo taktické cvičení složek IZS na cílové ploše Kolvín v katastru obce Skořice. Námětem byl požár s následným výbuchem munice. Tohoto cvičení se zúčastnili i naši hasiči.

Cvičení se konalo s cílem seznámit hasiče s riziky a základními taktickými principy zásahu s přítomností pyrotechnické zátěže a najít taktický zásahový koncept využitelný i pro další dopadové plochy, zaměřený zejména na dopravu dostatečného množství vody na místo zásahu a požární obranu bez toho, že by hasiči museli do dopadové plochy přímo vstoupit.

Úkolem našich hasičů bylo zajistit dopravu vody hadicemi v délce 200metrů a dále vytvoření dvou proudů na hašení okraje zasažené plochy.

Hasiči si procvičili kyvadlovou dopravu vody cisternami, dálkovou dopravu vody pomocí hadicového vedení a velkokapacitního čerpadla, plnění bambivaku pod vrtulníkem a organizovaný ústup v případě výbuchu munice, který při zásahu v souvislosti s požárem na dopadových plochách reálně hrozí. Cvičení bylo též zaměřeno na spolupráci velitele zásahu a pyrotechnika PČR.

Akce se zúčastnilo téměř 200 hasičů jednotek HZS, SDH obcí z Plzeňského, Karlovarského i Středočeského kraje a Spolkové republiky Německo. Spolu s nimi cvičila též jednotka Národního parku Šumava, která je pro případné zásahy v identickém prostředí na území NP Šumava vybavena, vyškolena a má se zásahy v nepřístupném terénu několikaleté zkušenosti.

Kontingent ze Spolkové republiky Německo tvořený jednotkami PO z okresu Cham, čítající více než 50 hasičů, plnil úkoly v souvislosti s dálkovou dopravou vody a leteckým hašením.

Jedním z cílů cvičení bylo i zvládnutí koordinace a řízení zásahu v situaci, kdy zasahující mluví různými jazyky. Jednalo se o procvičení činností, které by němečtí hasiči prováděli při společného zásahu na našem území v rámci příhraniční spolupráce při rozsáhlých požárech například na Šumavě

O bezpečnost na příjezdových trasách i místě výcviku se staralo 15 příslušníků PČR. Akce vrcholila simulováním výbuchu se zraněním dvou hasičů. Na místo mířila sanitka i pyrotechnik.

 

FOTOGALERIE 

 

HZS Plzeňského kraje

2.4. 2017 – Výcvik v ChKO Brdy

Dne 2.4. se jednotka zúčastnila pravidelného výcviku v CHKO Brdy na téma: „Požáry dopadových ploch s pyrotechnickou zátěží“. V rámci výcviku se zkoušela dálková doprava vody pomocí CAS a PPS na cílovou plochu střelnice Kolvín. Po ukončení výcviku jsme ještě provedli kondiční jízdy s CAS v prostoru CHKO.

18.3. 2017 – Výjezd na padlý strom

Dne 18.3. v 14:26 vyjížděla jednotka na likvidaci stromu, který vlivem silného poryvu větru padl přes silnici na Strašice.

 

2.3. 2017 – Výjezd na padlý strom

V odpoledních hodinách vyjížděli místní hasiči na odklízení padlého stromu přes silnici.

strom1

31.1. 2017 – Požár RD Cheznovice

Dne 31. 1. 2017 v 23:06 byl jednotce vyhlášen poplach na požár budovy v Cheznovicích č. p. 275. Jednotka vyjela v počtu pěti hasičů  automobilem Škoda 706. Po provedení průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o zahoření dřevěného trámu v podlaze rodinného domu. Termokamerou HZS Rokycany bylo nalezeno ohnisko. Pomocí bourací sekery a motorové pily byla podlaha otevřena a požár uhašen vysokotlakým proudem. Vybourané sutiny byly vynášeny před dům. Zpět na zbrojnici jsme se vrátili 1. 2. 2017 v 0:55. Zúčastněné jednotky: HZS Rokycany, SDH Cheznovice, SDH Mýto, SDH Strašice, PČR.

IMG_20170201_002357 IMG_20170201_003551