4.8. 2016 – Technická pomoc

V podvečerních hodinách byl nahlášen vysypaný náklad na komunikaci vedoucí do Cheznovic. Po příjezdu bylo zjištěno, že vlivem prudkého zabrzdění došlo k vysypání nákladu mláta z návěsu kamionu. Mláto již odklízel řidič s pomocí nakladače ze Zbirožské a.s. Zbytky nákladu jsme odklidili lopatami a silnici umyli vodou, protože byla velmi kluzká. Řidič kamionu nás požádal o opláchnutí kabiny a motorového prostoru, kam se náklad také dostal. Po celou dobu zásahu byla silnice neprůjezdná.

 

18.5. 2016 – taktické cvičení v Brdech

V souladu se schváleným plánem péče o CHKO, proběhlo v Brdech taktické cvičení hasičů. Podle plánu péče o  CHKO Brdy je nutné vřesoviště pravidelně zbavovat náletů a podle možností také řízeně po částech vypalovat .
Cvičení proběhlo na dopadové ploše Jordán, která má velikost celkem 450 ha. Na části plochy již postupným zarůstáním stromy došlo v minulosti k omezení vřesoviště, přesto se současná plocha vřesoviště na Jordánu odhaduje na 230 ha. Hasiči v Brdech založili řízený požár, který má pomoci k zachování unikátního vřesoviště. Díky odlesnění a působení armády v bývalém vojenském újezdu (dlouholetým působením požárů a rozrušováním půdy během vojenských cvičení) vznikla na dopadových plochách v Brdech v uplynulých desetiletích cenná lokalita stepního charakteru – vřesoviště. Vřes obecný nesnáší stín a k úspěšnému zmlazování vyžaduje obnaženou půdu. Po odchodu armády vřesoviště začalo zarůstat náletovými dřevinami, které jej vytlačovaly a podmínky pro uchycení nových rostlin vřesu se zhoršovaly. Rozsáhlá vřesoviště jsou typická především pro západní a severní Evropu. U nás jsou vzácná.

Požár zároveň posloužil jako hasičské cvičení. Se zrušením vojenského újezdu došlo k rozšíření zásahových obvodů jednotek požární ochrany v Plzeňském kraji o velkou část CHKO Brdy. Hasiči musí počítat se zásahem ve specifickém prostředí s pyrotechnickou zátěží a v těžko přístupném terénu. Největší problém byl s hasební vodou, kterou museli brát z velké dálky. Natahovali  6 kilometrů hadic.

Naší jednotce byl vyhlášen poplach v ranních hodinách. Jednotka byla poslána na seřadiště do Zaječova, odkud se pak hromadně pokračovalo na letiště nad Zaječovem. Po příjezdu na letiště nám byly velitelem zásahu rozděleny úkoly a došlo k přesunu na dopadovou plochu. Před samotným zapálením se okrajové části prolévaly vodou pomocí cisteren, vrtulníku s bambivakem a hasičského tanku. Voda se na místo čerpala z požární nádrže Jedlina cca 400m od plochy s 80m převýšením. Další voda se dopravovala hadicemi z Velkého rybníka u hradu Valdek vzdáleného 6 km. Na toto čerpání se použily 3 agregáty o výkonu 6 000l/min umístěné po trase ve vzdálenosti 2km od sebe. Po spálení byl zasažený prostor řádně prolit vodou. Cvičení se zúčastnilo cca 200 osob a 70 ks techniky (cisterny, dopravní automobily, velitelské vozy, dva tanky, vrtulník, 5 terénních čtyřkolek pro převoz materiálu na plochu, tahače pro převoz tanků, bagr UDS 214, spojový vůz, týlový vůz, 3 velkokapacitní čerpadla s automobily na hadice, a spoustu dalších). Zpět jsme se vrátili po 19. hodin.

GALERIE A ČLÁNEK  1

GALERIE A ČLÁNEK  2

 

 

9.5. 2016 – Vypalování trávy

V pondělí 9. května v odpoledních hodinách provedla jednotka hasičů, na žádost starosty obce, likvidaci vzrostlého rákosí na louce u Drátovského rybníka (Miloťák). Rákosí bylo zlikvidováno spálením. Ještě před zapálením byl celý porost prohlédnut, zda se v něm nenachází hnízda divokých kachen. Kontrolovaný požár byl nahlášen na operační středisko hasičů Plzeňského kraje, aby v případě nahlášení požáru na tel. 150, nedošlo ke zbytečnému výjezdu okolních jednotek. Rákosí bylo spáleno z důvodu zarůstání přítoku Drátovského rybníka a rozrůstání se do louky. Po vyhoření se celý prostor důkladně prolil vodou, aby nedošlo k samovolnému vznícení.