26.11. 2016 – Návštěva stanice HZS Plzeň Košutka

Dnešní dopoledne navštívili Mladí hasiči s dospěláckým doprovodem stanici HZS Plzeň Košutka. Prohlídka začala u lezecké stěny s opičí dráhou, odtud se děti vydaly na ústřednu stanice, do posilovny i odpočinkových prostor. V místnosti s figurínami si mohly vyzkoušet manipulaci se zraněnou osobou. Absolutně největší nadšení panovalo mezi dětmi při náštěvě polygonu. V polygonu je v absolutní tmě simulován průchod stísněnými a obytnými prostory v dýchací technice. Děti si polygon prošly při světle a všechny přiznaly, že i tak to není jednoduchý úkol. Odtud pokračovaly do garáží, kde mohly obdivovat zaparkovanou techniku. Odjížděly plné dojmů z nově nabytých informací, které jim poskytl průvodce Vojta.

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

17.9. 2016 – Výročí založení SDH Komárov

Dnes se zástupci našeho sboru zúčastnili 110.výročí založení SDH v Komárově. V dopoledních hodinách proběhla slavností schůze. Zúčastnění zástupci sborů a hosté zcela zaplnili sál Sokolovny. V odpoledních hodinách proběhly na náměstí v Komárově nejrůznější ukázky, kterým předcházel průvod k pomníku. Počasí komárovským nepřálo, od rána vydatně pršelo a nepřestalo až do večerních hodin. Zajímavá byla ukázka například německých kolegů, při které přítomní mohli porovnat průběh požárního útoku.

Slavnostní schůze – VIDEO

Přehlídka vozidel – VIDEO

Požární útok německých kolegů – VIDEO

FOTOGALERIE

 

 

 

10.9. 2016 – 9.ročník Memoriálu M.V.

Druhou zářijovou sobotu odstartoval již 9.ročník Memoriálu M.Vojče, což je soutěž v netradičních štafetách a požárním útoku.  Letošního ročníku se zúčastnili hasiči a hasičky z Cheznovic, Zaječova, Kařeza, Kyšic, Olešné, Dobronic u Bechyně, Veselé, Čičova, Příkosic a Těň. Zúčastnili se již tradičně i hasiči z Jiviny, ale do soutěže nenastoupili z důvodu nedostatku soutěžících. Ve velké konkurenci si místní vedli velice dobře a vybojovali 3.místo. O prvenství svedli boj sousedi ze Středočeského kraje. Olešná stála před výzvou obhajoby loňského vítězství, ale celý den jim šlapal na paty sousední Zaječov. S rozdílem několika vteřin nakonec Olešná vítězství obhájila. Mezi ženami zvítězily hasičky z Příkosic a druhé místo si odvezly ženy z Čičova. O polední pauze se s požárním útokem předvedli Mladí hasiči z Cheznovic a Kařeza. Celý den opět panovalo krásné slunečné počasí a mezi hasiči veselá nálada.

Hasiči Cheznovice, Dobronice u Bechyně a hasičky z Čičova

 

 

 

 

FOTOGALERIE

                       FOTOGALERIE M. Šubrtová

FOTOGALERIE

                       FOTOGALERIE M. Cajthamlová

 

 

 

 

Pivní savice z Příkosic a pivní savec z Olešná

 

 

 

 

Vítězové z Olesné

 

27.8. 2016 – soutěž Dobronice u Bechyně

Poslední srpnový víkend strávila sedmičlenná parta hasičů v Jižních Čechách v Dobronicích u Bechyně. Probíhala zde soutěž v dovednostní štafetě a v požárním útoku. Doplňková disciplína byl hod do dálky startérem nebo alternátorem. Počasí se vydařilo, družstvo zvládlo jak rafinovanou trať štafety tak útok a vybojovalo 3.místo. Večer strávili někteří procházkou k místní zřícenině a k řece, druhá polovina se s místními kolegy bavila u zlatavého moku. Celý den všichni společně zakončili v místní hospůdce při písničce a tanečku.

 

2.7. 2016 – Radio Blaník

Díky aktivitě člena sboru Zdeňka Karáska, zavítala 2.7. do naší obce „Hospoda na kolečkách“ Radia Blaník. Hasiči pomáhali s organizací během akce.

červen-červenec 2016 – Renovace nádrže na vodu

Od konce května do července se několik hasičů pustilo do renovace cisternového přívěsu na pitnou vodu, tzv. lejta. Nádrž byla pořízena bezplatným převodem od Ministerstva obrany v roce 2013. Cisternový přívěs na pitnou vodu C-180V je určen pro přepravu a skladování pitné vody. Nádrž je na 1 000 l a je vyrobená ze skelného laminátu a vložená do karoserie, od níž je oddělena tepelnou izolační vzduchovou vrstvou; nádrž je opatřena v horní části průlezem, který umožňuje přístup do nádrže při plnění a čistění. Na nádrži byla provedena oprava a nástřik podvozku, očištění a konečný nástřik karoserie, dezinfekce vnitřku nádrže a vlnolamů, výměna pochozích lišt na karoserii, výměna výpustních armatur, nová elektroinstalace a konečné označení samolepkami. Celkem se odpracovalo zhruba 200 hodin. Nádrž může být využita při poruchách vodovodu.

 

 

7.5. 2016 – Okrsková soutěž Mýto

V sobotu 7.5. se v odpoledních hodinách konala okrsková soutěž v Mýtě na fotbalovém hřišti. Sbor jelo reprezentovat oslabené družstvo v počtu 6 členů, ale i přesto předvedlo svůj standardní výkon. Oba pokusy byly na setinu vteřiny shodné. Celkem zde zápolilo šest družstev mužů a jedno žen: Mýto, Cheznovice, Holoubkov, Cekov, Těškov, Lhota pod Radčem (m+ž). Soutěžilo se na zkrácené vedení na 2 ?B? z důvodu nedostatku místa na klasickou dráhu.

20. února 2016 – Hasičský ples

Letošním plesem nás opět provázela skupina Separace a přes veškeré obavy se vydařil. Sál se celkem zaplnil a o první přestávce došlo na ukázku Mladých hasičů, kteří svým rodičům i ostatním přítomným předvedli útok požárních dvojic. Využili jsme hadice v sále a o další přestávce vyhlásili soutěž v motání hadic pro všechny přítomné. Přihlásilo se osm dobrovolníků. Za odměnu dostal každý panáka Ferneta dle vlastního výběru a výherce odešel s kartonem piva. Shodou okolností to byli buď současní nebo bývalí hasiči, takže poměr sil byl vyrovnaný. O půlnoční přestávce se losovala tombola, jejíž hlavní cenou byla uzená vepřová kýta, na jejíž konzumaci se mohou těšit hasiči z Jiviny. Celý večer probíhala ochutnávka tří nových příchutí Ferneta od sponzora Stock Plzeň.