13.5. 2017 – Parostrojní festival Holoubkov

Dnes ráno odjeli Mladí hasiči na výlet do nedalekého Holoubkova na Paro-strojní festival. Nejdříve si počkali na příjezd historického vlaku s parní lokomotivou „Šlechtična“  a poté se vrhli do prohlídky vystavených exponátů. Na své cestě potkali parní kočár Baffrey z.r. 1886, parní válec ČKD, nákladní automobil Škoda-Sentinel, parní motocykl, parní stroj na čepování piva, historické motocykly a automobily, parní modely parníků na rybníce a jiné zajímavosti. Setkali se se Švejkem a jeho c.k. Marškumpanií, občerstvili se v autobuse Doubledecker, svezli se motorovou lokomotivou „prasátko“ , na minivláčku i na koňské stříkačce. Malinkou šmouhou na celodenním výletě byla jen hodinová sprška, kterou jsme všichni přečkali v Avii.

1

 

26.11. 2016 – Návštěva stanice HZS Plzeň Košutka

Dnešní dopoledne navštívili Mladí hasiči s dospěláckým doprovodem stanici HZS Plzeň Košutka. Prohlídka začala u lezecké stěny s opičí dráhou, odtud se děti vydaly na ústřednu stanice, do posilovny i odpočinkových prostor. V místnosti s figurínami si mohly vyzkoušet manipulaci se zraněnou osobou. Absolutně největší nadšení panovalo mezi dětmi při náštěvě polygonu. V polygonu je v absolutní tmě simulován průchod stísněnými a obytnými prostory v dýchací technice. Děti si polygon prošly při světle a všechny přiznaly, že i tak to není jednoduchý úkol. Odtud pokračovaly do garáží, kde mohly obdivovat zaparkovanou techniku. Odjížděly plné dojmů z nově nabytých informací, které jim poskytl průvodce Vojta.

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

25.6. 2016 – Ukázka na Dětském dni

Na základě pozvání starosty obce Podluhy jsme se s dětmi zúčastnili Dětského dne. Děti zde předvedly ukázku požárního útoku. Před samotnou ukázkou si zkusily děti i dospělí pletení z pedigu nebo si prohlédli práci uměleckého kováře. Na závěr hasiči vyrobili pro všechny atraktivní pěnu.

O čtrnáct dní dříve svoje dovednosti v požárním útoku předvedli Mladí hasiči na Dni dětí v Cheznovicích.

4.10. 2015 – Myslivecký den

V neděli po obědě se hasiči se svým potěrem rozjeli na akci pořádanou Mysliveckým spolkem Borecký vrch Kařez a Českým svazem ochránců přírody v Rokycanech. Uskutečnila se na lovecké chatě nedaleko Kařeza a byla velmi pěkně připravená. Jejím smyslem byla prezentace myslivecké činnosti. Jako první předvedla trubačka myslivecké signály, používané v průběhu honu, následovala sokolnická ukázka dravců a sov, zajímavá byla i ukázka vábení zvěře a na závěr byly letové ukázky sokolů. Pro děti bylo připraveno soutěžení ve skákání v pytli, chůzi na chůdách a střelbě ze vzduchovky. Celé odpoledne zde byli k vidění již zmínění dravci a sovy od nejmenšího sýčka až po orla skalního a výstava trofejí. Na závěr bylo několika dětem umožněno vypouštění bažantů a celý program byl završen posezením u ohně s kytarou. Podle odhadu pořadatelů se akce zúčastnilo téměř 200 návštěvníků.

FOTOGALERIE   SDH Cheznovice

FOTOGALERIE  Mgr. Karla Brože

Další informace v článku zde

20.6. 2015 – Ukázky v Podluzích

Dnešní odpoledne strávili Mladí hasiči se svými dospělými kolegy na hřišti v Podluzích, kde se konal Dětský den.  Sem byli pozváni starostou obce, aby zde provedli ukázku svých dovedností a dospělí hasiči připravili ukázku zásahu pěnou. Ačkoli počasí bylo značně nepříznivé, akce se vydařila. Děti i dospělí dostali občerstvení, ze kterého u dětí zvítězila jednoznačně zmrzlina.

13.6. 2015 – Mladí hasiči v Expozici PO

Dnes odpoledne se Mladí hasiči se svými vedoucími vydali na prohlídku Expozice požární ochrany ve Zbiroze. Po shlédnutí exponátů pokračovali za svými staršími kolegy na oslavy do obce Drozdov. Zde shlédli ukázku vyprošťování z havarovaného vozidla, které provádělo SDH Zbiroh a hašení vzníceného vozidla, které předvedli hasiči ze Žebráka.