4. – 6.8. 2013 – Výjezd k padlým stromům

4.8. hasiči v 17:30 opět vyjížděli k vyvráceným stromům na silnici směrem do Strašic, kde bylo asi 15 stromů na jedné hromadě, proto jsme si zažádali o posilu s další pilou, přijela jednotka ze sousedního Mýta. Pod stromy bylo nalezeno zavalené jízdní kolo, ale majitel zde nebyl. Povolali jsme hlídku Policie ČR, aby osobu nalezli v obci, kde byla naposledy viděna. Zanedlouho se hledaná osoba sama objevila nezraněná, proto byla Policie odvolána.
Další 2 stromy jsme odstraňovali ze silnice do Kařeza. Ještě jsme odklízeli 2 stromy přímo v obci a pomocí lan jsme strhávali nebezpečně nalomené větve ze stromů u rybníčku Jama.
Ve večerních hodinách jsme byli povoláni na odklízení 3 stromů z cesty do rekreačního střediska sv. Štěpán v Cheznovicích. Na základnu jsme se vrátili ve 22:00.

5.8. Odstraňovali větve popadané na el.vedení, na silnici směr Strašice a čistili odpad u rodinného domu.

6.8. Odstraňovali padlé stromy ze silnice směr Strašice.

Všechny výjezdy byly po silných bouřkách s vichřicí, která během několika minut zasáhla obec a její okolí.

29.7. 2013 – Výjezd k padlým stromům

V 18:30 vyjížděli hasiči k vichřicí vyvráceným stromům na silnici do Mýta (u hřbitova) a na silnici Kařez ? Olešná, kde nám pomáhali kolegové z Mýta. Celkem jsme odklízeli 6 stromů.

21.7. 2013 – Výjezd Cheznovice

V neděli 21. července po 16. hodině byl naší jednotce nahlášen černý kouř, vycházející z okolí Základní školy. Na místo se vydalo pět členů JSDH s CAS 25 Š706. Po příjezdu bylo zjištěno, že na sousední zahradě  č.p. 186 dochází k nedovolenému pálení nebezpečného odpadu cca 3m od obilného pole (v době vysokého sucha a výstrahy před požáry). U ohně byl přítomen majitel, který hasiče na pozemek nepustil. Mluvil bohužel anglicky, takže jakákoli domluva nebyla možná a po výzvě k okamžitému uhašení byl agresivní (po jednom hasiči hodil hrneček s kávou). Před našimi zraky se ještě dovolil obléct do svého hasičského kabátu a šel přiložit na oheň ( plameny byly vysoké 2 metry). Proto byla na místo přivolána hlídka Policie ČR a starosta obce. Na hlídku byl majitel také vulgární, nechtěl se legitimovat a zabouchl se uvnitř domu. Po dohoření ohně se hasiči vrátili na základnu. Celá věc byla předána přestupkové komisi v Rokycanech.

10.6. 2013 – Povodňová situace

DNES VODA UHODILA S JEŠTĚ VĚTŠÍ RAZANCÍ NEŽ MINULÝ TÝDEN A TENTOKRÁT  POHLTILA NÁVES.

Oodpoledne začalo opět prudce pršet. Ve 14.30 hod. byl vyhlášen poplach, protože během 30 min. vystoupal místní potok až na hranici koryta a rozlil se do okolí. Před 15. hodinou se voda rozlila až k silnici a vytvořila souvislou plochu až k plotům místních obydlí na druhé straně potoka. Voda stoupala přímo před očima, zatopila autobusovou zastávku i celý dvůr domu, stojícího nedaleko potoka. Situace byla o to horší, že majitel měl v zatopené stodole uskladněny nezabezpečené nádoby s olejem, který se rozlil do vody na dvoře. Byli přivoláni specialisté z Rokycan, kteří společně s místními hasiči havárii likvidovali.  Bylo použito několik pytlů sorbentu a při jeho odstraňování byl současně odčerpáván obsah studny, do které olej se sorbentem  stékal. Po vyčištění dvora odjeli hasiči čerpat sklepy po obci a zítra budou pokračovat.

camera-foto

FOTOGALERIE

camera-foto-9

VIDEOGALERIE

 

 

 

2.6. – 3.6. 2013 – Povodňová situace

Během neděle se situace okolo potoka uklidnila. Hladina klesla a přestalo pršet. Bohužel večer začalo opět intenzivně pršet a ve 21.00 hod. již hasiči opět byli v pohotovosti. Bylo nutné uzavřít silnici ke  „brodu“, a protože tentokrát již došlo k vylití potoka z koryta, zůstali hasiči přes noc na místě.

V pondělí ráno již byl potok zpátky v korytě a hasiči během dne odčerpávali vodu ze sklepů.

1.6. 2013 – Povodňová situace

V sobotu 1.6. během dne se začaly na celém okrese Rokycany, a nejen tam, rozvodňovat všechny vodní toky. V okolí potoků a řek vznikaly protipovodňové hráze z pytlů a všichni hasiči měli na pilno. Zapříčinilo to počasí, které během května bylo velmi bohaté na srážky. Zem se nasákla a během posledních dnů, kdy pršelo  trvale a vydatně,  již voda pouze stéká a plní koryta potoků a řek. Na Plzeňsku dosahují hladiny třetího stupně povodňové aktivity. Jsou vyhlášeny první evakuace (Berounsko) a schází se povoďňové komise. Předpovědi meteorologů nejsou příznivé, déšť by měl ustat až s pondělním ránem.

V Cheznovicích je hladina Holoubeckého potoka zvýšená po celý týden a dnes odpoledne jí chybí jen několik centimetrů, aby se vylila z koryta. Hasiči jsou v pohotovosti asi od 17.00 hod., monitorují okolí potoka a po 19.00 hodině uzavřeli silnici kolem zemědělského objektu směrem na Kařez, neboť  potok „v brodu“ se již vylil na silnici.

Situace v ČR – reportáže ČT:  

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/229784-v-cechach-hrozi-povodne-nektere-reky-hlasi-3-stupen/

 

.

29.4. 2013 – Požár kontejneru

Dnes odpoledne vyjížděli hasiči k požáru kontejneru u čp. 35 v chatové oblasti „Dubiny“. Zpráva KOPISu neobsahovala informaci, že se jedná o chatovou oblast, což zapříčinilo zmatení vyjíždějící jednotky, která č.p. hledala přímo v obci Cheznovice.

2.2. 2013 – Porážení stromu

Dnes ráno byli hasiči odstraňovat vyvrácený strom, který se opíral o plot vodojemu na „těňských křižovatkách“.