31.8. 2013 – Oslava 90.výročí SDH Jivina

Poslední srpnovou sobotu jsme strávili na oslavách 90.výročí založení SDH v obci Jivina na Berounsku. Bohatý program zahrnoval např. průvod k pomníku, slavnostní schůzi, koncert dechové hudby, vystoupení mažoretek, ukázku vyprošťování nebo ukázku Mladých hasičů ze Zaječova. Oslavy vyvrcholily večerní taneční zábavou. Všem zúčastněným se akce líbila.

 

FOTOGALERIE SDH JIVINA ZDE

FOTOGALERIE SDH ZAJEČOV ZDE

21.9. 2013 – Svatba člena JSDH Cheznovice

Dnes odpoledne si v obřadní síni OÚ ve Strašicích řekli svoje „ANO“ Alena Toušová a Jan Huml.

14.9. 2013 – 6.ročník Memoriálu M.Vojče

Dnes v ranních hodinách se do naší obce sjely hasičské sbory z okolí, aby již po šesté změřily síly v několika disciplínách.  Dorazili hasiči z Komárova, Jiviny, Zaječova, Radnic, Lhoty p.Radčem, Kyšic, Veselé, Kařeza a Volduch. Soutěžilo 9 družstev mužů a 2 družstva žen. Tzv. „na čumendu“ dorazili hasiči z Dobronic u Bechyně a nakonec doplnili soutěžní družstvo z Kařeza, takže si rovněž zasoutěžili. Dle jejich vyjádření byla soutěž super.

Jak už to u hasičů bývá, hlavní slovo měla voda a hasičské náčiní. První byla štafeta, která se nepovedla dvěma družstvům. Zaškobrtnutí soutěžícího s trakařem zapříčilo vylití kelímků a rázem tu byly trestné vteřiny. Ty přišly Cheznovicím a Komárovu pěkně draho –  úplně zhatily šanci na medailové umístění. Ve druhé štafetě dosáhli domácí s přehledem nejlepšího času a v požárním útoku zaostali za vítězem o pouhé 4 sekundy. Přes veškerou snahu nasbírané trestné vteřiny z první štafety nebylo možné nahnat a tak cheznovičtí letos skončili až na 5.místě.  Nicméně tento ročník nebyl o nic horší než ty minulé. Naopak. Zúčastnilo se mnoho družstev, které v minulosti nesoutěžily a družstva, která se snažila v minulých letech, úspěchu  dosáhla právě letos. Největšího úspěchu dosáhlo asi družstvo Jiviny, které se v minulých letech umisťovalo na posledních místech, ale letos dosáhlo na bronz.

Co víc si přát. Letošním Memoriálem vládlo krásné sluneční počasí, velice dobrá nálada a přátelská atmosféra. Nic  nenarušilo veselou náladu, kterou provázelo odpolední posezení s harmonikou a večerní zábava s country kapelou. Až do ranních hodin se s námi bavili hasiči z Jiviny, Kařeza a Zaječova. SDH Jivina pojala soutěž jako dvoudenní, na hřišti přespali kde se dalo a po lehké  snídani a hrnci česnečky odjeli v neděli v odpoledních hodinách. Doufáme, že Komárov neodradí od příští účasti  jejich  letošní poslední místo a se všemi se těšíme na příští ročník!

Děkujeme všem zúčastněným družstvům i fan clubu SDH Jivina, kteří si své dětské fanoušky koupili až na místě.

Umístění:
Muži:
1. Lhota pod Radčem
2. Zaječov
3. Jivina
4. Veselá
5.Cheznovice
6. Kyšice
7. Radnice
8. Kařez
9. Komárov

Ženy:
1. Volduchy
2. Radnice

Vybrané fotografie z akce:

camera-foto

FOTOGALERIE

Všechny fotografie naleznete zde:

https://www.facebook.com/lucije.subrtova/media_set?set=a.648574215153085.1073741835.100000015374727&type=3

https://www.facebook.com/lucije.subrtova/media_set?set=a.648913318452508.1073741837.100000015374727&type=3

24.8. 2013 – Soutěž v Dobronicích

Dnes dopoledne se naši hasiči společně s kolegy z Kařeza vypravili na soutěž, na kterou byli pozváni hasiči z Dobronic u Bechyně. Soutěž byla nazvána „Dobronický pětiboj“ a sestávala se ze štafety a z požárního útoku. Ačkoli se zúčastnily pouze 4 družstva (zapříčiněno pravděpodobně tím, že toto byl nultý ročník),  akce splnila naše očekávání – legraci při soutěži a seznámení se s prima kolegy od Lužnice. Během dne došlo nejen na vzájemné měření sil a šikovnosti, ale našel se čas i na popíjení oblíbeného likéru brčálové barvy, na taneček i na večerní koupání v rybníčku. Na oplátku dobroničtí přislíbili účast na našem zářijovém memoriálu.

27.7. 2013 – Den s obcí

V sobotu proběhl na hřišti za LD opět Den s obcí. Pro veřejnost zde byly připraveny pouťové atrakce, točená zmrzlina, kouzelník, kotlikový gulášek a bohatá tombola. Každý se těšil na nejatraktivnější část programu, kterým byla soutěž v pojídání tlačenky. Soutěžila družstva hasičů, myslivců, sportovců, holubářů a pracovníků OÚ. Od 16.oo hodin hrála k tanci i poslechu kapela Pecičky.

Další fotografie zde – http://www.cheznovice.eu/den-s-obci-2013/

5. – 7.7. 2013 – Soustředění s oslavou

O prodlouženém víkendu vyjeli někteří členové našeho sboru na společnou akci s hasiči ze sousedního Kařeza. Na chatě se sešlo 20 hasičů a jejich rodinných příslušníků za účelem upevnění dlouhotrvající spolupráce těchto dvou sborů a zároveň zde velitel SDH Cheznovice oslavil své kulaté narozeniny. Všichni přítomní se shodli na tom, že takovéto společné akce je nutno pořádat i nadále.

25.5. 2013 – 130.výročí SDH Strašice

Po dopolední soutěži jsme se přesunuli do nedalekých Strašic, kdo již od rána probíhaly oslavy 130.výročí založení sboru v obci. Schůzi jsme bohužel nestihli, a tak jsme přijeli až odpoledne obdivovat ukázky. Ty začaly v 15.00 hod. za velmi nepříznivého počasí. Začalo pršet a prakticky nepřestalo až do večera. Největší liják chytly strašičtí Mladí hasiči, kteří také dělali ukázku. Dále bylo k vidění vyprošťování z havarovaného auta, následné vznícení a hašení vraku, slaňování z plošiny ke zraněné osobě a vyprošťování psa ze střechy budovy.

25.5. 2013 – Okrsková soutěž

Dnes proběhla na cvičišti v Cekově okrsková soutěž okrsku č. 8 okresu Rokycany. Zúčastnily se pouze 4 družstva. Domácí Cekov, Těškov doplněný hasiči z Holoubkova, Cheznovice doplnili hasiči z Kařeza a Mýto. Po prvním kole byla situace celkem dramatická, neboť jedno z družstev nedokončilo a druhé mělo pokus neplatný. Ve druhém kole byla situace podobná, a tak nakonec první místo vybojovali místní z Cekova, druhý byl Těškov, třetí Cheznovice a čtvrtí skončili smolaři z Mýta, neboť jim selhala technika.

4.5. 2013 – Oslavy 110.výročí založení sboru

Dnes po celý den probíhaly oslavy 110.výročí založení SDH v obci Cheznovice. Vše ráno odstartovalo čestnou salvou z historického vojenského vozidla a poté se hned začal řadit průvod pod velením starosty Miroslava Frosta. Za ním následovali praporečníci, hasiči ve vycházkových stejnokrojích, v pracovních stejnokrojích a průvod uzavírala historická vozidla. Celý průvod doprovázela dechová hudba Cheznovanka a o bezpečnostní uzávěry na silnicích se postarala historická vozidla VB pana Milana Košana ze Všenic. Průvod prošel od hřiště přes střed obce směrem k pomníku, kde byla položena kytice k uctění památky padlých vojáků. Poté se odebral do LD, kde proběhla slavnostní schůze. Na té se shromáždili zástupci více jak 17 sborů z okolí, zástupci OSH Rokycany a starosta KSH Josef Černý. Po stručné zprávě z historie sboru následovalo ocenění členů. Byly předány věrnostní medaile, čestná uznání sboru, čestná uznání OSH, čestná uznání KSH a medaile sv.Floriána. Následovaly zdravice účastníků oslav a po obědě se všichni přesunuli na fotbalové hřiště. Zde byly pro všechny připraveny ukázky. První přišli na řadu Plamínci z Mateřské školy Kralovice. Děti ve věku 3-4 roky předvedly svoji ukázku zásahu u dopravní nehody, která obsahovala vyproštění zraněné osoby a  hašení požáru automobilu. Další ukázku předvedl taneční kroužek, působící při SDH Cheznovice a následovali Soptíci z Mateřské školy Radnice, kteří působí při SDH Němčovice. Děvčátka předvedla taneční vystoupení a chlapci požární útok se svým novým hasičským automobilem, zkonstruovaným jim přímo na míru. Poté pokračovali ukázkou hasiči ze Zbiroha, kteří předvedli vyproštění osoby z havarovaného vozidla. A když rozstříhaný vrak vzplál, ukázku hašení předvedli hasiči z Blovic. Všichni diváci pak s respektem sledovali ukázku Policie ČR. Psovodi simulovali  čtyři různé  zásahy proti nebezpečné osobě a na závěr zasahovali proti jednomu z diváků. Ten využil kouřové clony z dýmovnice, zamířil směrem k policejnímu vozidlu, nasedl a čekal na reakci policistů. Ti nezklamali a divák skončil s obličejem v rozmáčené trávě,  pod koleny zasahujícího policisty.  Poslední ukázkou bylo předvedení akceschopnosti  historického vozidla Magirus, jehož majitel je Josef Prokop z Magirus týmu Dýšina, ze kterého bylo vedeno šest proudů. Počasí se na nás od rána mračilo a sluníčko z poza mraků vykouklo až odpoledne. Hasiči jen tak tak stačili uklidit  místo konání akce a hned poté se spustil prudký liják. Ale to už se všichni přesunuli do prostor Lidového domu, kde pokračovali při taneční zábavě se skupinou Separace.

camera-fotoFOTOGALERIE SDH Cheznovice

 

 

camera-fotoFOTOGALERIE  Radka Franty z ukázek

30.3. 2013 – Výroční valná hromada okrsku

Dnes jsme se zúčastnili VVH okrsku č.8, do kterého náš sbor patří. Několik sborů se nezúčastnilo. Jako hosté přijali pozvání J.Pecháček a M.Svoboda z OSH Rokycany. Schůze se řídila standardním programem. Zádrhel nastal ve chvíli, kdy přítomní zjistili, že v termínu plánované okrskové soutěže probíhá jarní kolo Plamenu. Bylo nutno rychle vymyslet náhradní termín, který by vyhovoval všem sborům. Netrvalo to dlouho a termín byl na světě. Okrsek bude 25.5. od 8.3O v Cekově. Velmi bohatá byla diskuse, ve které vystoupilo se svými pocity, názory, kritikou i chválou mnoho členů jednotlivých sborů a proto se schůze neplánovaně protáhla.